Měření a vážení

HRUDNÍK - měříte napnuté svaly v maximálním nádechu. Muži měří co nejvýše v podpaží přes prsní bradavky, ruce podél těla (nezakládat v bok). Ženy těsně v podpaždí, kolmo na osu těla - jinak stejně jako u mužů.
cm    
BICEPS - měříte v místě největšího obvodu zatnutého svalu. Končetinu ohněte v lokti, zatněte pěst, přitáhněte směrem k rameni a změřte přes nejširší místo nadloktí.
cm    
PAS - měříte v nejužším místě v pase. Nahmatáte si na boku nejvyšší místo pánevní kosti a nad ní nejnižší žebro, uprostřed této vzdálenosti je bod měření. U mužů většinou stačí měřit přímo přes pupek, ale ženy mají pupek posazený malinko níž. Břicho nezastrkujte ani nevystrkujte, nechte ho zpevněné jako když čekáte úder do břicha.
cm    
BOKY - měříte v nejširším místě přes hýždě. Většinou se měří jen u žen. Kotníky nohou dejte těsně k sobě, míru přiložíte v pohledu z boku přes největší vyklenutí hýždí. Svaly nezatínáte!
cm    
STEHNO - měříte v mírném stoji rozkročném pod rýhou hýžďového svalstva. Stůjte na celém chodidle, napněte sval a měřte na rozhraní stehno - hýždě. Pokud není přechod stehno - hýždě zřetelně oddělený prohlubní, potom měříte vždy nejširší obvod stehna.
cm    
LÝTKO - měříte ve stoji na špičce nohy v nejširším místě napnutého svalu. Noha může být v lehkém zanožení a pokrčená.
cm    
VÁHA - Važte se ideálně po ránu, na lačno a jen ve spodním prádle.
kg    
Uložit hodnoty měření